free web builder

Justyna Obara-Gałek

lek. wet.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie.
Właściciel Gabinetu Weterynaryjnego "VERA".

Katarzyna Mączka

lek. wet.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Anna Wdowiak

lek. wet.

lek. wet.Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.

Karolina Zdonek

tech. wet.

Technikum weterynaryjne w Katowicach.


Justyna Obara-Gałek

Lek. wet. Justyna Obara-Gałek od najmłodszych lat darzyła uczuciem wszelkiego rodzaju zwierzęta, a w szczególności psy i konie. W związku z tym pragnęła zostać lekarzem weterynarii aby móc nieść im pomoc gdy tylko będą tego potrzebowały. W 2007 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. W trakcie trwania studiów odbyła liczne praktyki w zakładach leczniczych zajmujących się leczeniem małych zwierząt oraz ośrodkach weterynaryjnych leczących konie, m.in. Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Waldemar Kotowicz oraz EQUIVET Szpital dla Koni w Gliwicach. Od 2009 roku prowadzi własny gabinet weterynaryjny świadczący usługi weterynaryjne dla psów, kotów i koni oraz coraz bardziej popularnych zwierząt jakimi stają się alpaki. Uczestniczy regularnie w wielu konferencjach i szkoleniach w celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Każdą wolną chwilę wykorzystuje na studiowanie literatury i prasy weterynaryjnej. Jest współautorką kilku publikacji i artykułów naukowych publikowanych w prasie branżowej (link). W roku 2015 ukończyła trzyletnie studia podyplomowe i uzyskała tytuł Specjalisty Chorób Psów i Kotów. Zainteresowania zawodowe to głównie choroby wewnętrzne, okulistyka, analityka laboratoryjna oraz diagnostyka obrazowa - RTG i USG. W terenie zajmuje się leczeniem internistycznym koni, chorobami źrebiąt, profilaktyką i rozrodem w tym badaniem USG klaczy. Prywatnie, od 2015 roku jest mamą syna o imieniu Artur, to sprawia że musi godzić obowiązki rodzinne z absorbującą pracą zawodową oraz kierowaniem własnym gabinetem, co nie zawsze jest łatwe. Jest posiadaczką gromady psiaków rasy mieszaniec pospolity w liczbie sześciu sztuk oraz klaczy o imieniu VERA, od której pochodzi nazwa gabinetu. W chwilach wolnych od pracy lubi spędzać czas na końskim grzbiecie i łonie natury.

Katarzyna Mączka

Lek. wet. Katarzyna Mączka – w 2007 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od drugiego roku studiów rozpoczęła pracę w Ursynowskiej Klinice Weterynaryjnej, gdzie nauczyła się podstaw pracy w zawodzie. Na czwartym roku studiów podjęła dodatkową pracę w postaci dyżurów technicznych w Lecznicy „Białobrzeska”. Najpierw pracowała z lekarzami różnych specjalizacji, a po roku została technikiem lekarza onkologa. Po ukończeniu studiów odbyła staż zawodowy na Białobrzeskiej, a po nim pracowała tam jako internista i onkolog.

Ze względów rodzinnych po 2 latach zmieniła miejsce pracy. Podjęła pracę jako samodzielny lekarz weterynarii w Przychodni „Marysin”, gdzie zajmowała się interną, endokrynologią, onkologią i hematologią.

Po urodzeniu córki wróciła do rodzinnego miasta, gdzie pracowała w dwóch gabinetach.

W 2015 roku zaczęła pracę w naszym Gabinecie. Interesuje się onkologią, hematologią, endokrynologią oraz behawiorem zwierząt. Poza pracą w gabinecie do jej głównych obowiązków należy opieka weterynaryjna nad zwierzętami przebywającymi w sandomierskim schronisku. Zajmuje się zarówno zdrowiem fizycznym jak i psychicznym podopiecznych schroniska.

Bierze udział w licznych konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe, szczególnie w zakresie chorób wewnętrznych. Ponadto w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady dotyczące zachowań pacjentów, postanowiła poszerzać swoją wiedzę dziedzinie zoopsychologii i behawioryzmu zwierząt.

Prywatnie szczęśliwa żona, mama dwójki wspaniałych Dzieciaków i opiekunka kota o wdzięcznym imieniu Klamka.

Anna Wdowiak

Lek. wet. Anna Wdowiak ukończyła w 2015 roku studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie i w tym samym roku rozpoczęła staż zawodowy, a następnie pracę w naszym gabinecie.

W 2017 roku otwarła przewód doktorski w Katedrze i Klinice Rozrodu Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Stale pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach i kursach specjalistycznych. Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

W gabinecie zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób wewnętrznych psòw, kotòw oraz gryzoni. Sprawuje również opiekę przed i pooperacyjną naszych pacjentów oraz asystuje podczas zabiegów chirurgicznych.

Zainteresowania zawodowe lek. wet. Anny Wdowiak to rozród zwierząt, neonatologia i diagnostyka obrazowa, a w szczególności ultrasonografia.

Prywatnie jest właścicielką uroczego kota Fidelka oraz dwóch szalonych psów Finki i Felki, którą to zaadoptowała jako bezdomnego szczeniaka z naszego gabinetu.

Karolina Zdonek

Tech. wet. Karolina Zdonek ukończyła w 2015 roku technikum weterynaryjne w Katowicach. W naszym gabinecie zajmuje się czynnościami pomocniczymi z zakresu usług lekarsko-weterynaryjnych. Jest odpowiedzialna za przygotowanie materiału diagnostycznego, obsługę aparatury laboratoryjnej oraz wykonywanie badań laboratoryjnych w tym morfologii i biochemii krwi. Zajmuje się również realizacją zamówień i utrzymaniem czystości w gabinecie. Z ogromną cierpliwością i empatią opiekuje się zwierzętami podczas leczenia stacjonarnego. Dba by każde powierzone nam zwierze było zadbane, bezpieczne i szczęśliwe, a szczególnie kiedy musi ono być poddane hospitalizacji.

Prywatnie jest miłośniczką koni. Pomaga w prowadzeniu rodzinnej hodowli koni rasy zimnokrwistej i ardeńskiej. Właścicielka bernardynki o imieniu Misia, która już kilkukrotnie uratowała życie naszym pacjentom, ponieważ jest honorową dawczynią krwi w naszym gabinecie.